Con người và sinh vật cần khoảng 40 chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự hoạt động.  Nếu một trong những chất dinh dưỡng bị thiếu hụt có thể gây tới tử vong.

Vitamin là chất dinh dưỡng thiết yếu cho đời sống con người.  Vitamin cần một lượng rất nhỏ trong đời sống hằng ngày được đo bằng microgram và milligram. Hiện nay có tất cả 13 vitamin chính thức chia làm  hai nhóm:

Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

Giám Định và Phân Tích Vitamin

Nhóm vitamins ḥa tan trong dầu

· Vitamin A (Retinol)

· Vitamin D (Ergocalciferol)

· Vitamin E (Tocopherol)

· Vitamin K

NPA Laboratories, LLC dùng phương pháp sắc kí (HPLC) và (GC) để phân tích và giám định nhóm vitamins ḥa tan trong nước và nhóm vitamins ḥa tan trong dầu trong các sản phẩm dinh dưỡng, thức ăn đóng gói, hoặc đóng hộp, trong các sản phẩm mỹ phẩm, dược thảo...