Chúng tôi áp dụng những phương pháp đúng tiêu chuẩn đ̣i hỏi quốc tế để thử nghiệm và phân tích  các sản phẩm về thủy sản, thực phẩm, dinh dưỡng, dược thảo, thuốc men, mỹ phẩm các phương pháp gồm có USP, BP, JP, EP, AOAC, AOCS, BAM và những phương pháp theo tiêu chuẩn quốc tế khác.

Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

Thử nghiệm sẽ được hn tất trong ṿng 7 ngày làm việc với phương pháp đă được kiểm chứng

Phân tích vi sinh vật:

¨ Kiểm chứng tổng số dưỡng khí

¨ Kiểm chứng tổng số lên men (Fungi)

¨ E.coli

¨ Staphylococcus aureus

¨ Pseudomonas Aeruginosa

¨ Salmonella spp.