Nếu khách hàng có ư định thành lập công ty sản xuất sản phẩm, hay cần người cộng tác để đặc chế công thức cho sản phẩm của q khách. Xin liên lạc với chúng tôi.

 

Q vị cần nhăn hiệu công thức cho sản phẩm ? Hăy liên lạc vớ́ chúng tố.

 

Q vị có vấn đề với cơ quan chức năng về sản phẩm của công ty ? Liên lạc với chúng tôi ngay.

Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

Q vị cần thương trường cho sản phẩm của công ty? Hăy cho Chúng tôi hay.

 

Q vị cần thử nghim sản phẩm của công ty? Chúng tôi chuyên về phân chất & thử nghiệm.

 

y vị cần giám định sản phẩm sản xuất tại công ty? Chúng tôi sẽ giúp qvị.