Chúng tôi áp dụng những phương pháp đúng tiêu chuẩn đ̣i hỏi quốc tế để thử nghiệm và phân tích  các sản phẩm về dinh dưỡng, dược thảo, thuốc men, mỹ phẩm các phương pháp gồm có USP, BP, JP, EP, AOAC, AOCS, BAM và những phương pháp theo tiêu chuẩn quốc tế khác.

Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

Phương pháp phân chất và thử nghiệm:

¨ Tổng lượng tro

¨ Tro bất ḥa tan trong acid

¨ Lưu huỳnh hai oxygen

¨ Nồng Độ (pH)

¨ Bay hơi (LOD)

¨ Tỷ trọng

¨ Kim loại nng

¨ Phân tích nhăn hiệu dinh dưỡng

¨ Phương pháp ứng dụng sắc kí (Chromatography)

¨ Phương pháp ứng dụng quang phổ