NPA Laboratories là một công ty chuyên phân tích và giám định các sản phẩm về dược thảo dùng trong y học cổ truyền, thực phẩm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, thuốc men và mỹ phẩm.  Với đội ngũ chuyên gia am tường trong lănh vực dược thảo nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp sản phẩm của quư vị đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cao, và an toàn đúng theo đ̣i hỏi của các tiêu chuẩn quốc tế.

Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

DƯỢC THẢO

Aloe Vera

Apricot

Artichoke (Cyanara scolymus)

Andrographis Paniculata

Aristolochia (Aristochia Clemantilis) (Birthwort)

Astragalus (Radix astragali) (Huang-Qi)

Angelica Root (Angelica archangelica)

Atractylodis (Japanese Atractylodes)

Bacoba (Bacopa Monniera)

Barberry (Berberis vulgaris)

Bilberry (Vacciunium myrtillus)

Black Cohosh (Cimicifuga racemosa)

Black Currant (Ribes nigrum)

Black Pepper (Piper nigrum)

Bitter Orange(Zhi shi) (Citrus aurantium)

Borage Oil (Borago officinalis)

HỢP CHẤT

Barbaloin

Amygdalin

Cynarin

Andrographolide

Aristolochic acid

4'-hydorxy-3'-methoxy Isoflavone-7-sug(GHIF)

Ligustilide

Atractylenolide

Bacoside(s)

Alkaloid as Berberine

Anthocyanidins

Total Triterpenoids

Gamma Linoleic Acid

Piperine & Capsacin

Synephrine

Gamma Linolenic Acid

Giám Định Và Phân Tích

Dược Thảo