Đường hướng của công ty chúng tôi rất đơn giản là luôn cung ứng cho khách hàng những dịch vụ với chất lượng phù hợp nhu cầu của khách hàng và phương châm: Chính Xác, Kịp Thời .

Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

Đường Hướng Công Ty

NPA Laboratories, LLC